Патентни новости за съхранение на зелена енергия в интелигентни енергийни системи

Smart grid innovation integrated in renewable energy systems

How to store renewable energy for smart grids ?

Хидро-кинетика      Фотоволтаици     Ветрогенератори     Eл-тяга       За нас

Hydro-kinetic           Solar  PV               Wind generators        El-drives     About

 

See the official patent statement of Solar E-car with secondary battery for a smart grid back-up

ЗЕЛЕНИ сгради и магистрална инфраструктура, БЕЗОПАСНИ ЕЛ-коли и ЕКО-хидромелиорация

http://SOLextra.tech  

Съхранение на зелена енергия

http://estoragis.eu

Речни понтонни ВЕЦ

http://NonStopPower.eu  

Природосъобразен речен и интермодален товарен транспорт

http://B2Bferry.eu  

Активно противодействие на патогените, включително на вируса на КОВИД-19 инфекцията

http://UVsun.space  

Градска електрическа мобилност и нейната инфраструктра

http://svelo.tech  

Нископрофилни компактни фитнес гладиатори с регулируеми амортисьори вместо тежести

http://dampergym.space  

ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

http://binnovationcenter.eu

 

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com